Menu
Valg
Information

Den 30. oktober 2021

Sidste nyt.

Hjem > Vil du også bo ved Langhuset?

Vil du også bo ved Langhuset?

Se vores folder

Jeg citerer lige en mail fra kommunen:

"Et væsentligt hensyn bag strategien lægger vægt på, at seniorboligerne etableres for seniorer og ældre, der i tide planlægger at flytte til en mere egnet bolig i kommunen.
Der lægges således vægt på, at boligerne tilvejebringes for at hjælpe kommunens borgere.
Kriterierne for den fremtidige udlejning, herunder fastsættelse af udlejningsregler, skal aftales med kommunen i forbindelse med støttetilsagn. Ved fastsættelse af udlejningsregler lægges almindeligvis op til, at nogle persongrupper går forud for andre. Ved indgåelse af fleksible udlejningskriterier med boligorganisationer lægges der vægt på, at boligsøgende i Furesø Kommune går forud for andre boligsøgende.
Venlig hilsen
Don Krusager
Boligkoordinator"

Kommunen ligger således op til at borgere fra kommunen vil have fortrin, i forhold til borgere fra andre kommuner.

Er er nogen der har fortrin?

Vi skriver i vores folder at ca 1/3 af beboerne skal være under 65 år. Så hvis du er under 65 år, så vil du lige nu have et fortrin. Er du over 65 år er der lige nu mange der er skrevet op til en bolig.

Lejestørrelse

Du skal regne med en husleje på 1.318,00,-kr pr m2 pr år.

Vi forventer der bliver tale om følgende boligstørrelser

  • 3 stk på 65 m2
  • 10 stk på 76 m2
  • 14 stk på 86 m2
  • 9 stk på 110 m2

Derudover kommer fælleshuset på ca 220 m2

Tidsplan

Forventet indflytning december 2021

Interesseret i projektet?

Henvend dig til DAB for at blive skrevet op til afdelingen, enten ved at gå på deres hjemmeside www.dabbolig.dk, eller ved at henvende dig til DAB's Servicecenter på tlf. 77 32 00 00

Det bemærkes, at der allerede nu er stor interesse for projektet, så en opskrivning er ikke nødvendigvis det samme, som at kunne komme i betragtning ved byggeriets opførelse.