Statusrapporter

 

Fra: Karin Langendorf <klag@furesoe.dk>
Sendt: 23. februar 2018 14:22
Til: 'jorgenfalckchristensen@hotmail.com'
Cc: Ole Bondo Christensen; Don Krusager
Emne: Seniorbofælleskabet Ydinggård

 

Kære Jørgen 

Tak for et godt møde i dag med Ruth og dig. 

På mødet fortalte vi, at forslaget til lokalplan bliver behandlet politisk i marts og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger. Vi forventer at lokalplanen vedtages i august 2018. 

På mødet aftalte vi, at kommunen tager kontakt til DAB og opfordre dem til at indsende skema A hurtigst muligt, så det kan behandles umiddelbart efter at lokalplanen er vedtaget samt til at gøre perioden mellem skema A og B, så kort som mulig. Begge dele for at få byggeriet færdigt så hurtigt som muligt, så de kommende beboere at flytte ind omkring årsskiftet 2020/2021. 

Vi aftalte desuden, at vi mødes igen til juni sammen med DAB.

 

Venlig hilsen 

Karin Langendorf

Plan- og Bygchef

Plan- og Byggeafdelingen

Center for By og Miljø

Furesø Kommune