Menu
Valg
Information

Hjem > Referater > Referat med kommunen > Referat fra 27. januar 2015

Referat fra 27. januar 2015

 

Forum:

Møde mellem Mathiias Larsen, Sigrid Christensen (Seniorbofællesskabet Ydungaard) og borgmester Ole Bondo Christensen og revisor Don Krusager

Tid:

tirsdag den 27. januar 2015 kl. 13.00

Sted:

Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse

Referent:

Karina Meyer

 

 

 

 

 

 

Anledningen til mødet var, at to medlemmer af bestyrelsen for Ydungaard havde haft møde med borgmester Ole Bondo Christensen den 15. januar 2015 uden resten af bestyrelsens vidende. Bestyrelsesformand Mathiias Larsen har på den baggrund bedt om mødet med borgmesteren.

 Don Krusager orienterede om, at der på mødet den 15. januar 2015 bl.a. var blevet talt om fleksible udlejningsregler og om, hvorvidt man kan komme på venteliste til en bolig i seniorbofællesskabet, når man ikke bor i kommunen. Don Krusager oplyste, at bestemmelserne omkring udlejning håndteres i forbindelse med Skema A sagen. Der er således ingen grund til at udelukke nogen på nuværende stadium i processen.

 Ole Bondo Christensen udtrykte anerkendelse af det store arbejde, som gruppen har lavet. Den opfylder et stort behov i kommunen, og vi ser en stigende efterspørgsel efter seniorbofællesskaber.

 Sigrid Christensen oplyste, at der er intern uenighed i bestyrelsen om måden, arbejdet håndteres på og tonen, det foregår i.

 Mathiias oplyste, at der afholdes en ordinær generalforsamling den 19. februar 2015. Her vil den samlede bestyrelse lægge op til at træde tilbage.

 Ole Bondo Christensen medgav, at det undertiden kan være vanskeligt i sådanne samarbejder. Kommunen er interesseret i, at det kommer til at gå godt og vil gerne hjælpe med processen. Der er vigtigt, at samarbejdet foregår i en god tone, der skaber tryghed for medlemmerne.

 Det blev besluttet, at kommunen gerne vil hjælpe med forberedelserne til generalforsamlingen den 19. februar 2015 og gerne vil deltage med en bisidder på generalforsamlingen.