Menu
Valg
Information

Hjem > Referater > Referat fra aktivitetsudvalg > Referat fra 25. august 2015

Referat fra 25. august 2015

Referat fra aktivitets udvalgsmøde tirsdag den 25. august kl. 19 på Højdevej 14 i Værløse.

Til stede var Hanne, Lone, Leila, Kirsten, Inge og Bente.

 1. Teaterforestillinger i efteråret

     Vi vedtog, at vælge to events i Galaksen i efteråret:

                      Livsstykker

                      Søndag den 4. oktober kl. 15

                      Pris 80/100 kr.

                      Julekoncert

                      Onsdag den 16. december kl. 19.30

                      Pris 150 kr.

              

      Inge skriver ud til medlemmerne og tager imod tilmelding.                                    

      Efter Livstykker vil vi lave mulighed for at sidde med en drink bagefter evt. spise sammen.

      Vi snakkede om at gå på Furesø Steak house.

 

2. Foredrag/workshop

                      a. VAB/DAB

                      Vi vil bede bestyrelsen om at kontakte VAB/DAB, så vi kan få at vide, hvordan deres orga-              nisation er bygget op, og hvem der bestemmer hvad.

                      Det kunne evt. være på et fællesmøde.

                       b. Girafsprog/konfliktløsning

                      Der var flertal i udvalget for at arbejde vider med foredrag/kursus i konfliktløsning.

                      Ordet Girafsprog skulle dog ikke anvendes.

                      Bente kontakter Max Petersen og hører om hans indfaldsvinkel til emnet. Han har tidligere          tal om at tage emnet op.

3. Gåture

                      Vi vil gerne have regelmæssige gåture til at fungere.

                      Kirsten og Bente finder fart tidspunkt for ture omkring Søndersø.

 

4. Julefrokost den 27. november 2015

                      Vi har booket Kirke Værløse skole til julefesten.

                      Der er kommet et nyt booking system, det ser Mathiias på.

                      Han se også på om vi skal betale for lokalerne. Det ser det ikke ud til på booking siden.

 

5. Cafemøder fremover

                      Første cafemøde er planlagt til torsdag den 10. september kl. 19 på BIO Cafeen.

                      Der var efterspørgsel på cafemøder tidligere på dagen og andre steder.

                      Det ser vi på efter første cafemøde.

                     

6. Hygge på fællesmøder

                      Aktivitetsgruppen har før diskuteret hygge på fællesmøderne.

                      Vi  vil opfordre bestyrelsen til at se på dette.

 

7. Slotskoncerten

                      Vi så tilbage på en god og hyggelig slotskoncert. Det regner vi med at gentage til næste år.

 

8. Diverse

                      Vi vedtog, at referatet fra aktivitets udvalget skal sendes til medlemmerne på mail og op på              hjemmesiden.

                      Næste møde holdes ved Inge tirsdag den 29. september kl. 18.30.

                      Kirsten havde et dejligt opslag med, som vi bringer her.

                       Tusind tak for en dejlig, hyggelig og effektiv møde.

                       På aktivitetsudvalgets vegne

                      Bente