Menu
Valg
Information

Den 09. juni 2019

Næste arrangement er den 23. november kl. 13.00

Hjem > Referater > Referat fællesmøder > Referat formøde den 3.9.2014

Referat formøde den 3.9.2014

 

Del-

tagelse

Der var mødt 42 personer og 5 havde meldt afbud.

 

 

Dags-

orden

Til dette møde anvendes den fra VAB fremsendte dagsorden til 2. byggemøde den 30. oktober 2014:

 

1. Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 1 afholdt den 6. oktober 2014.

2. Fælles målsætning for seniorgruppen

3. Hvilke oplysninger/data findes der på grunden?

4. Hvilke muligheder eller begrænsninger giver ovennævnte punkt

5. Gennemgang af VLA´s referencer                           

6. Næste møde

7. Eventuelt

 

 

Ad 1.

Kommentarer og tilføjelser til referat fra møde nr. 1 afholdt den 6. oktober 2014

Ingen kommentarer.

Dog oplyste Mathiias efter kontakt til kommunen, at henvisningen til Klimaplan 2013 bør uddybes yderligere.

 

 

Ad 2.

Fælles målsætning for seniorgruppen

Boligudvalget fremlagde resultatet af arbejdet med et spørgeskema. Udvalgets besvarelses blev gennemgået.

Skemaet blev uddelt til alle for udfyldelse. De bearbejdede besvarelser vil blive udsendt til alle.

 

Mathiias har haft kontakt med seniorbofællesskabet Frejas have i Haderslev. Dette fælleskab var tidligere to fællesskaber og nu sammenlagt til eet velfungerende bofællesskab med 41 boliger.

 

DAB arbejder på at få Max Petersen til at komme og fortælle om seniorbofællesskaber.

 

Enkelte forhold blev yderligere drøftet, uden egentlige konklusioner.

 

 

 

 

 

Ad 3.

Hvilke oplysninger/data findes der på grunden?

Mathiias kunne oplyse, at

-        kommunen forventer at der bygges 36 huse på ca. 3000 kvm.

-        kommunen har spillet ud med en bebyggelsesgrad på 35%.

-        Høje Søborgs bebyggelsesgrad er på 35%.

-        Lyngbys er på 35%, men bebyggelsen er delvis med 2 etager.

 

Dette afstedkom en diskussion om et eller to fællesskaber samt antallet af huse og bebyggelsesgraden.

En tilkendegivelse fra de fremmødte viste overvejende stemning for eet seniorbofællesskab med 36 (eller mindre hvis muligt) (2 imod, resten for) og en bebyggelsesgrad på 30% (1 imod, resten for)

 

Grunden har angiveligt været udbudt til salg for ca. et år siden.

 

Ad 4.

Hvilke muligheder eller begrænsninger giver ovennævnte punkt

Vi vil bede om en tidsplan fra arkitektfirmaet.

 

 

 

Ad 5.

Gennemgang af VLA´s referencer

Intet af bemærke.

 

 

Ad 6.

 

Næste møde

Intet at bemærke.

 

 

Ad 7.

Eventuelt

- Bestyrelsen forelægger konklusionerne fra dette møde på byggemødet på torsdag.

- Forhold vedrørende lavenergihuse bør belyses yderligere.

- Der blev gjort opmærksom på et notat fra Inge Lise og Ove, som var udsendt dd.

- Gulvvarme blev drøftet.

 

 

 

Med venlig hilsen

Mogens