Menu
Valg
Information

Den 09. juni 2019

Næste arrangement er den 23. november kl. 13.00

Hjem > Referater > Referat fællesmøder > Referat 20. oktober 2015

Referat 20. oktober 2015

Referat fra fællesmøde d. 20.20.2015

1. Velkomst v/Niels
2. Ny samarbejdes aftale med Furesø kommune, VAB, DAB og Ydungaard. V/Heine.
    Denne aftale er meget vigtig for Ydungaards medlemmer.
    bestyrelsen ønsker denne aften, at få et mandat til at arbejde videre med.
3. Afvanding / tidsplan set med Furesø kommunes øjne.
4. Evt.

Der var yderligt indkommet et forslag fra Gøsta. Se sidst i referatet.

Niels bød velkommen.

Derefter blev Gøstas forslag diskuteret:

Gøsta er nervøs for, om vi øvrige lejere skal betale ved manglende betalinger ved tomme lejemål.

Dette burde ikke være et problem. Dels er der de 3 mdrs indskud at gøre godt med, dernæst forklarede Niels at visitationsudvalget kunne jo have nogen stykker parrat visiteret, så risikoen for tomme lejemål ville være lille. Flere medlemmer istemte med. at det var helt normalt at når man bor til leje, så er det indberegnet i huslejen, så der er dækning ved manglende lejeindtægter.

Niels fortalte, at de havde haft et godt møde med kommunen og der skulle nedsættes et visitationsudvalg bestående af Heine, Mathiias  (fra Ydungaard) + en fra VAB + en fra DAB og en fra kommunen.

Dette udvalg skal dels sætte kriterierne der skal bruges ved førstegangs udlejning og ved andengangs udlejningen.

1.gangs udlejning: Liste A er sikret derefter følger de næste opskrevne visitationsudvalgets regler.

Fra Ydunsgaards side vil vores folder og vedtægter blive lagt til grund. Visitationsudvalget satser på at have regelsæt klart ved udgangen af 2015. Kommunen frafalder sine 25%  - VAB vil gøre brug af sine 25% (Beboer der kommer fra deres lister).

Der kommer først Navne på boligerne, når visitationsudvalget har sat reglerne og dette regelsæt har været igennem kommunalbestyrelsen.

Der blev atter holdt afstemning om medlemmerne ønskede et visitationsudvalg:

Der var overvejende flertal. Kun en stemt i mod.

Grunden:

  • Der er kommet tvivl om der kan være 36 boliger, da afvandingssystemet skal kunne klare 100 års regnskyl.
  • Dette tages op på næste kommunalbestyrelsesmøde. Vi kender ikke svaret endnu!

Som det ser ud nu :

  • Uændret indflytningsdato
  • Vand må ikke ledes ud i søen
  • Der må ikke laves en ”vandkælder”
  • Kommunen ser på andre løsninger!
  • Der bliver ændringer i opkrævning af kontingent, da listerne er overgået til DAB.

Lige nu er der 72 skrevet op på listerne!

Marianne viste os et super flot maleri, hun havde lavet, som det nye logo for Ydungaard. (vist nedenfor)

Tove Singers har koordineret kagebagningen hvorefter Vivi og Vivian havde bagt lækre kager, som blev nydt efter mødet.