Menu
Valg
Information

Den 09. juni 2019

Næste arrangement er den 23. november kl. 13.00

Hjem > Referater > Referat VAB/DAB, > Møde den 18. juni 2015

Møde den 18. juni 2015

Referat fra møde hos DAB, Finsensvej 33, torsdag den 18. juni 2015

Deltagere:

Formand for VAB, Niels Tienhart

Forvaltningsassistent Jacob, DAB

Dennis Christensen, DAB

Niels og Leila, Ydungårds bestyrelse

 

Bestyrelsen i VAB har følt sig meget ude på sidelinjen med hensyn opførelse af seniorbofællesskabet Ydungård, selvom det var dem der bevilgede 500 tkr. til prøveboringer og Ydungårds ændrede størrelse og areal, samt at det er dem der står med det overordnede ansvar for opførelsen af bebyggelsen og udlejning.

 Vi fik en redegørelse for hvorfor udlejningsaftalen var som den er.

Udlejningsaftalen §1: Først tages de 16 medlemmer på ”A-listen”, så medlemmer på ”B-listen”, og herefter 25 % fra VAB’s opskrivningsliste (den eksisterer ikke endnu). Herefter tages medlemmer ”sidst tilmeldte” på listen.

For at være på VAB’s oprindelige venteliste, skal man i dag bo i en af VAB’s boliger.

Med hensyn til Ydungårds godkendelse af boligsøgende, oplyser VAB’s bestyrelse, at det IKKE er gældende i almennyttigt boligselskab.

Det blev slået fast at det skal være et ”Seniorbofællesskab” og at der er fortrinsret for at en af parterne skal være fyldt 55 år, og at man går aktivt ind i fællesskabet, som vil blive præciseret i lejekontrakten.

Kommunen vil ikke bruge deres ret til at afvise personer fra den nuværende opskrivningsliste ved 1. gangs udlejning.

Ved tilbud om en bolig vil man, hvis man siger nej til en bolig 3 gange, formentlig blive slettet af ventelisten.

Når man har sagt ja-tak til en bolig, vil man blive opkrævet et indskud på 10.000 – 15.000 kr. afhængig af bolig størrelse.

Indskud tilbagebetales hvis man ikke ønsker at flytte ind i sin bolig.

(Total indskud vil ligge omkring 40.000 – 50.000 kr.)

Bestyrelsen er blevet bedt om at komme med et regelsæt for vores seniorbofællesskab, der skal vedlægges lejekontrakten.

VAB vil indbyde kommende lejere af en bolig til en fællessnak om indretning. Lejere af 65 m2 for sig, lejere af 76 m2 for sig osv.

Ydungaards opskrivningsliste bliver overtaget af DAB, når der er enighed om aftalen.

På mandag vil Niels fra VAB give 5 min. Indlæg om VAB’s bestyrelsesarbejde i forhold til Ydungård.

Dennis fra DAB, vil komme kl. 18.30 på mandag og orientere om udlejningsaftalen, samt svare på spørgsmål fra vores medlemmer under mødet.

VAB indbyder til samarbejde selvom man undrede sig over at Ydungård medlemmerne var så langt i processen og det var dem der stod for det økonomiske ansvar samt genudlejning.

Vi har sat en deadline pr. 1.9.2015, hvor medlemmer fra A og B listen skal have fået tilbudt en bolig. De resterende vil følge efter så snart det er muligt.

Formanden for VAB anerkendte det store arbejde medlemmerne fra Ydungaard havde lavet, samt at vi både er dårligt informeret og dårligt rådgivet, der burde være aftalt regler langt tidligere i forløbet.

De bedste hilsener og på glædeligt gensyn på mandag fra Niels og Leila J