Menu
Valg
Information

Den 29. Januar 2020

Generalforsamling tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00

Hjem > Referater > Bestyrelsesreferater > Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016

Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016 kl. 19.00  hos Jørgen 

Deltagere: Jørgen - Marianne - Kai Erik - Sigrid - Birgit - Ruth - Vivi

Peter (Webmaster) deltog i den første time

 

Dagsorden

  1. Seniorbofællesskabets hjemmeside www.ydungaard.dk (Peter Nielsen)
  2. Bemærkninger til afvikling af generalforsamling
  3. Nyt fra kassereren
  4. Status for projektet
  5. Eventuelt
  6. Tid og sted for næste møde

 

 Ad 1. Hjemmeside ved Peter Nielsen. www.Ydungaard.dk

Peter orienterede os meget forståeligt om hvordan siden er sat sammen, hvad han har ændret og hvordan vi kan bruge de enkelte afsnit, og hvilke muligheder der er for videreudvikling af hjemmesiden.

Peter har nu overtaget siden efter Mathiias Larsen, og fået brugsret til at videreføre den for Seniorbofællesskab Ydungaard som webmester.

En stor tak til Peter for hans ihærdige indsats og for at hjemmesiden nu bliver opdateret.

 

Ad 2. Bemærkninger til afvikling af generalforsamlingen

Kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen fremover, det gør oversigten bedre med hensyn til medlemskaber. Beløbet blev aftalt ved sidste generalforsamling. Pt. 100 Kr. pr. år, som følger kalenderåret. 

Vi har 59 interessenter.

 

Vi talte om at vi vil følge vores fremgangsmåde:

Forplejning,

Ordstyrer

Orientering fra DAB og VAB 

Vivi finder ud af tid og sted, hvornår det kan blive! Senere fastlagt til mandag, den 8.maj 2017, KL 19.00 i Satellitten. 

 

Ad 3. Nyt fra kassereren (Marianne)

 

Marianne har haft svært ved at finde oplysninger på indbetaler, som glemmer at skrive afsenders navn på Indbetalingen!! Medlemstal er på 59 pt. Det er for flere blevet nødvendigt at finde en anden bolig af forskellige grunde! 

Andre interessenter har ikke oplyst deres mail adr. og hun kan ikke få deres stillingtagen om de er stadig interesseret i en plads på vores venteliste, da de heller ikke har overført kontingentet.

Marianne fører medlemslisten ajour, meddeler udmeldelser til DAB/VAB, som opdaterer deres lister og sender den til Ydungaard Seniorbofællesskabs formand Jørgen. 

Han videregiver dem til bestyrelsen og webmesteren. Dermed bliver alle orienteret hen ad vejen. 

Marianne bad os om at underskrive den sidste generalforsamlings protokol, samt vedtægterne som banken skal vedlægge vores regnskab.

 

 Ad 4. Status for projektet (Jørgen)

 

Niels Teinhart og Don Krusager har været kontaktet: der skal findes en vandaflednings løsning for hele Søndersøområdet, dermed også vores byggeprojekt! På fredag den 7.10. skulle der være møde om det.

Dermed ved vi at løsningen indbefatter mere end vores vandafledningsproblem. Der arbejdes med problemet. VAB har fået ny konsulent, som er meget erfaren på området. Vi anser det som positiv tegn!

Kommunen og DAB/VAB er stadig i gang!! Det projekt vand-afledning i Søndersøkvarter skal gennemføres i den kommende tid; planer er køreklart! Marianne henviser til borgermøde den 28.9.2016 hvor grundejerne i lokalområdet blev orienteret. Marianne bor i området og deltog i borgermødet.

 

Ad 5. Eventuelt 

Vivi har bestilt lokalet til generalforsamlingen i Satellitten til mandag, den 8.maj 2017 kl. 19.00-22.00

 

Ad 6.Tid og sted for næste møde.

Inden jul: mandag, 12.12. møde hos Ruth, som vil sætte os i julestemning til mødet. Vedtægter er sat på til revidering ??? Ruth vil forberede som sidst. Vi andre også med henblik på bemærkninger fra medlemmer

på generalforsamlingen.

 

Marts: mandag, 13.3. hos Vivi: forberedelse til generalforsamling. 

 

Tak til Jørgen og Lise for god forplejning og hygge i stuen ved fremvisning af hjemmesiden.

 

 

Referent Birgit Hjorth 10.10.2016 / 15.10.16