Menu
Valg
Information

Den 29. Januar 2020

Generalforsamling tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00

Hjem > Referater > Bestyrelsesreferater > Bestyrelsesmøde den 13. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 13. marts 2017

 

                                                                                                                                                 

Ydungaard Seniorbofællesskab

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13.3.2017

Mødedeltagere: Jørgen, Sigrid, Kai Erik, Vivi, Ruth, Birgit. Afbud fra Marianne

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde (Alle)
 2. Nyt om projektet (Jørgen)
 3. Nyt fra kassereren (Karl Erik, da Marianne ikke kommer)
 4. Planlægning af generalforsamlingen den 8.5.2017
 5. Eventuelt
 6. Tid og sted for næste møde

Jørgen bød velkommen til mødet, som refereres nedenfor:

Ad 1) Referat af møde den 12.12.2016 blev godkendt.

Ad 2) Baseret på tlf. samtaler med Don Krusager fra Furesø Kommune og Niels Teinhart fra VAB er status følgende:

a)      Løsning på problemet med styrtregn har længe været hovedproblemet, som har og vil give anledning til forsinkelser i projektet. VAB har haft konsulenter på problemet og har nu bevilliget yderligere penge til beregninger.

b)      En endelig godkendelse af VAB’s forslag til løsning foreligger ikke.

c)       Der er tale om et nyt problem og det er, som om der mangler en afklaring af ”hvem gør hvad” mellem ”Forsyningen” og ”kommunens teknikere”.

d)      Kommunens sagsbehandler på projektet går nu på barsel, en afløser kommer, men forholdet giver nok yderligere forsinkelser.

e)      Det virker, som om kommunen i dette tilfælde forlanger ”finberegninger”, som normalt foretages på et senere tidspunkt i byggeprocessen.

f)       Næste møde til afklaring af problemet er oplyst til den 31.3.2017, hvor vi alle inkl. VAB, som efterhånden har brugt mange penge på projektet og ca. et år på styrtregns problemet, håber på en afklaring.

g)      På kommunens hjemmeside er ”lokalplan for Langhusgrunden” på byrådsmødet i begyndelsen af maj 2017.

Ad 3) Marianne var ikke til stede og er bortrejst til generalforsamlingen. Kaj Erik kontakter Marianne og sørger for at regnskab, budget mm. er klar til udsendelse sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Ad 4)

a)      Afvikling af generalforsamling fortages som sidste år med start kl. 19.00

 1. Først et orienteringsmøde, hvor Niels Teinhart (VAB), Dennis Christensen (DAB), og Don Krusager (Furesø kommune) meddeler nyt om projektet mm. og besvarer spørgsmål.
 2. Derefter en pause/summemøde, hvor Ruth serverer sandwich og der er mulighed for at nyde en øl eller sodavand.
 3. Derefter afvikles selve generalforsamling efter dagsordenen. Bestyrelsen foreslår Dennis Christensen som dirigent.

b)      Opstilling er den samme som sidste år med et bord til hele bestyrelsen, Jørgen i midten med en tom stol til hver side og med stolerækker til interessenterne. Under orienteringsmødet indtager de 3 gæster de 3 midterpladser ved bordet.

c)       Der uddeles følgende opgaver:

 1. Ruth laver sandwich
 2. Vivi registrerer tilmelding inden generalforsamling og registrerer personer samt stemmer ved indgangen som sidste år. Hun laver liste over deltagere samt antal stemmer til brug ved generalforsamlingen. Vivi og Poul sørger for indkøb/servering af øl og vand.
 3. Kai Erik varetager kassererens opgaver.
 4. Jørgen byder velkommen, præsenterer gæster samt er ansvarlig for indkaldelse samt hele arrangementets afvikling og medbringer stemmesedler.
 5. Alle møder i Satellitten kl. 18.00 den 8.5 2017 og hjælper med bordopstilling mm.

d)      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.

På valg til bestyrelsen er kassereren og 1 bestyrelsesmedlem, Marianne og Kai Erik som begge modtager genvalg. Suppleanter er Ruth og Vivi, som også modtager genvalg.

e)      Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg jfr. paragraf 9 i vedtægterne
 6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 7. Eventuelt

Ad 5) Intet specielt

Ad 6) Næste møde aftales efter generalforsamlingen. Tak til Vivi for god beværtning.

Referent Birgit 16.3.2017