Menu
Valg
Information

Den 29. Januar 2020

Generalforsamling tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00

Hjem > Referater > Bestyrelsesreferater > Bestyrelsesmøde den 12. december 2016

Bestyrelsesmøde den 12. december 2016

 

Hermed indkaldes til  Bestyrelsesmøde i Ydungaard Seniorbofællesskab.

 

Mandag d. 12. december 2016 kl. 19.00 hos Ruth;  Kildebakken 39, Kr. Værløse

Som dagsorden foreslås: 

1)      Bemærkninger til Seniorbofællesskabets hjemmesidewww.Ydungaard.dk (alle)

2)      Bemærkninger til statusrapport/ Projektet (Jørgen)

3)      Nyt fra kassereren(Marianne).

4)      Eventuelt.

5)      Tid og sted for næste møde.


 NB: Jeg går ud fra at Birgit (som sædvanlig) tager referat.

Ad pkt. 1: Er der bemærkninger

Ad pkt. 2: Statusrapport er udsendt

Ad pkt. 3: Kontingentindbetaling, medlemsliste, kassebebeholdning mm.

Venligst meld tilbage om deltagelse i mødet

Med venlig hilsen

Jørgen


 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12 december 2016

 

Mødedeltagere: Jørgen, Sigrid, Kai, Marianne, Vivi, Ruth . Afbud: Birgit.

 

Dagsorden:

 

Jørgen bød velkommen.

 

 Referat 10.10.2016 blev godkendt.

 

Formanden:

 

Bemærkning til hjemmeside Ydungaard, var der meget ros til.

 

Jørgen har takket Peter for det store fantastiske arbejde der var lagt for dagen

 

Ydermere en meget stor tak for julearrangementet som Leila og Peter har stået for.

 

Bemærkning til statusrapport/Projekt Henvisning til hjemmesiden

 

Statusrapporten er helt i orden, man er enige om løsningen.

 

Næste punkt lokalplan for området. Vi håber det må gå stærkt.

 

Det ser lyst ud for Ydungaard

 

Indbydelse til Generalforsamlingen d. 8. Maj 2017 sendes til Don Krusager (Furesø kommune).

 

Kassereren Bestyrelsen skal til Nordea Bank, aflever legitimation i form af sygekort eller pas,

 

dette gøres digitalt.

 

Regnskabet: To personer har ikke betalt kontingent, Marianne rykker.

 

Eventuelt

 

Ved indmeldelse til Seniorfællesskabet Ydungaard, skal henvendelse ske til DAB/VAB, der står for ventelisten.

 

Udmeldelses foregår ved henvendelse til kassereren Marianne, som sender beskeden videre til Dennis.

 

Mødet sluttede med julehygge.

 

Næste møde 13 marts 2017 kl. 19 hos Vivi Sunesvej 11

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Referent. Ruth