Seniorbofællesskabet Ydungaard

Logo af Marianne Larsen

Værdigrundlag

Seniorbofællesskabet Ydungaard er en forpligtende boform, hvor vi sammen opnår et trygt og indholdsrigt liv, i gensidig respekt og med en sund balance mellem fællesskab og privatliv.
At ville hinanden i bofællesskabet er forudsætningen for at bo og trives her.

Navnet

Ydungaard var en gård med æbleplantage, der tidligere lå som nabo til den grund, hvor seniorbofælleskabet skal ligge. Ydun er gudinden for og symbolet på evig ungdom, en egenskab som selv de udødelige guder ikke kan undvære. Hver morgen giver hun guderne den evige ungdoms og skønheds æbler. Hun er gift med poesiens, digtekunstens og reinkarnationens gud, Brage.

Følgende kriterier gælder for optagelse:

Livskvalitet og netværk

I bofællesskabet udgør bofællerne et netværk, som supplerer det netværk man har med familie og venner. Hjælp kan hurtigt skaffes. Et godt helbred bevares længere i et engageret samvær med andre. Fællesskab øger livskvaliteten.

Fællesskabet

Der skal investeres tid og energi, hvis man vil have fællesskabet til at fungere. Det forventes at alle yder det de evner, så det kan blive et godt fællesskab.

Hvad forventes af dig

Sådan vil det være at bo her:

Regler

Det er Værløse Almennyttige Boligselskab på initiativ fra Furesø Kommune, der skal bygge boligerne.
Det er arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, der skal stå for udformningen af ca. 36 boliger på grunden ved Kirke Værløsevej 55, 3500 Værløse.

Forventet indflytning januar 2022

Ved at vælge seniorbofællesskab er det ikke kun en ny boligform du vælger, det er også en ny livsform

Kontingent

Kontingent pr. år er 100 kr. 

Kontingentet betales af alle der er med i foreningen, men giver ikke nødvendigvis garanti for, at der er en bolig til alle.

Venlig hilsen
Seniorbofællesskabet Ydungaard

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2016