Menu
Valg
Information

Den 30. oktober 2021

Sidste nyt.

Seniorbofællesskabet Ydungaard

Seniorbofællesskabet Ydungaard

Logo af Marianne Larsen

Værdigrundlag

Seniorbofællesskabet Ydungaard er en forpligtende boform, hvor vi sammen opnår et trygt og indholdsrigt liv, i gensidig respekt og med en sund balance mellem fællesskab og privatliv.
At ville hinanden i bofællesskabet er forudsætningen for at bo og trives her.

Navnet

Ydungaard var en gård med æbleplantage, der tidligere lå som nabo til den grund, hvor seniorbofælleskabet skal ligge. Ydun er gudinden for og symbolet på evig ungdom, en egenskab som selv de udødelige guder ikke kan undvære. Hver morgen giver hun guderne den evige ungdoms og skønheds æbler. Hun er gift med poesiens, digtekunstens og reinkarnationens gud, Brage.

Følgende kriterier gælder for optagelse:

 • Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 55 år, og husstanden skal være uden hjemmeboende børn.
 • Ved ægtefælle/samlever skal blot den ene være fyldt 55 år.
 • Der skal være diversitet mellem køn, alder, enlige/par, m.m.
 • Ansøgere skal acceptere bofællesskabets formål, husorden, vedtægter, procedurer og værdigrundlag
 • Beboerne respekterer beslutninger der tages på fællesmøderne.
 • For at skabe det bedst mulige bofællesskab nedsættes der et visitationsudvalg.

Livskvalitet og netværk

I bofællesskabet udgør bofællerne et netværk, som supplerer det netværk man har med familie og venner. Hjælp kan hurtigt skaffes. Et godt helbred bevares længere i et engageret samvær med andre. Fællesskab øger livskvaliteten.

Fællesskabet

Der skal investeres tid og energi, hvis man vil have fællesskabet til at fungere. Det forventes at alle yder det de evner, så det kan blive et godt fællesskab.

Hvad forventes af dig

 • At du medvirker til trivsel for os alle.
 • At du deltager i en række fælles aktiviteter.
 • At du udviser gensidig omsorg og respekt for andre beboere.
 • At du yder nabohjælp ved fravær.
 • At du er med til at dele viden og kunnen med andre beboere.

Sådan vil det være at bo her:

 • Vi vil værdsætte boligerne, men det vigtigste for os er samværet.
 • Vi vil nyde samværet, trygheden, hyggen, det venlige smil og det positive fællesskab.
 • Vi er parate til at give en hjælpende hånd, og vi udviser omsorg for hinanden i hverdagen.
 • Vi vil lære hinanden at kende, og vores bofællesskab vil blive til et varmt bekendtskab med et solidt tilhørsforhold. Alle vil være imødekommende og hjælpsomme. Det er ubeskrivelig givende at kende genboer, naboer og alle andre bofæller. Vi ser det som en fordel, at vi er forskellige.
 • Vi vil engagere os i andre mennesker på en sjov, spontan og givende måde. Fællesskabet udelukker ikke, at vi har god plads til privatliv. Ligeledes erstatter bofællesskabet ikke udstrakt hjælp fra kommunen m.m.

Regler

 • Det er tilladt at have kæledyr, hvis det ikke generer naboerne.
 • Husorden og regler for benyttelse af fælleshuset of fællesarealer udarbejdes af de kommende boboere.

Det er Værløse Almennyttige Boligselskab på initiativ fra Furesø Kommune, der skal bygge boligerne.
Det er arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, der skal stå for udformningen af ca. 36 boliger på grunden ved Kirke Værløsevej 55, 3500 Værløse.

Forventet indflytning januar 2022

Ved at vælge seniorbofællesskab er det ikke kun en ny boligform du vælger, det er også en ny livsform

Kontingent

Kontingent pr. år er 100 kr. 

Kontingentet betales af alle der er med i foreningen, men giver ikke nødvendigvis garanti for, at der er en bolig til alle.

Venlig hilsen
Seniorbofællesskabet Ydungaard

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2016